سوالات متداول

بله می کند.

بله وجود دارد.

ارسال تمامی محصولات به تمامی نقاط کشور، به صورت رایگان توسط شهر فرش انجام می پذیرد.

بله خواهد بود. به همه شکل.

به سادگی. شهر فرش برای تمامی مشتریان خود، سرویس رفت و برگشت رایگان در نظر گرفته است.

بله. فاکتور بیارید.