طرفین قرارداد

وزارت اموزش و پرورش
وزارت اموزش و پرورش
سازمان اورژانس کشور
سازمان اورژانس کشور
ایران خودرو
ایران خودرو
بیمارستان عرفان
بیمارستان عرفان
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی
شهرداری تهران
شهرداری تهران
بیمارستان فوق تخصصی صارم
بیمارستان فوق تخصصی صارم
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی کاسپین
همراه اول
همراه اول

شرایط