ردیف نام نام خانوادگی شماره فاکتور جایزه
1 علي نبي پور 132540 25% تخفیف
2 محمد اختياري 132960 25% تخفیف
3 هادي عليجانپور 133406 25% تخفیف
4 مريم دريايي پور 133847 25% تخفیف
5 محمد مهدي بهراميان 134288 25% تخفیف
6 سيده هاجر ميرخاني 134721 25% تخفیف
7 سلام الله کرامت 135162 25% تخفیف
8 غلامرضا مهدي خانلو 135600 25% تخفیف
9 تيمور حيدري 136032 25% تخفیف
10 فاطمه هوشمند پور 136474 25% تخفیف
11 رضا ابوطالبي 136921 25% تخفیف
12 فرشته ولي زاده 137362 25% تخفیف
13 مبينا پاکزاد 137814 25% تخفیف
14 حسين شفيعي 138264 25% تخفیف
15 سعيده عبدلي 138713 25% تخفیف
16 امير حسين گرزين 139149 25% تخفیف
17 وحيد حسن زاده 139588 25% تخفیف
18 زهرا حسين خاني 140025 25% تخفیف
19 عوض خداياري 140465 25% تخفیف
20 پريسا سليمان 140900 25% تخفیف
21 عبدالله پيرمحمدي 141351 25% تخفیف
22 مه لقا چراغي 141795 25% تخفیف
23 شريفه محمدي 142242 25% تخفیف
24 غلامرضا خاني 142679 25% تخفیف
25 نيما ذبيحي 143123 25% تخفیف
26 ميلاد دهقان 143569 25% تخفیف
27 رضا حاجي حيدري 144007 25% تخفیف
28 مهدي بدرلو 144453 25% تخفیف
29 جواد فروغي 144889 25% تخفیف
30 سيدامين زاهدي نيک 145338 25% تخفیف
31 نوروز همتي 145781 25% تخفیف
32 سميه حيدري 146229 25% تخفیف
33 عين اله حاج علي ياري 146670 25% تخفیف
34 فردين قاسمي 147109 25% تخفیف
35 حسن خلج 147542 25% تخفیف
36 محمد حسين پور 147978 25% تخفیف
37 جمشيد مقدم 148427 25% تخفیف
38 معصومه دولتي 148879 25% تخفیف
39 بهنام اشرفيان 149315 25% تخفیف
40 حميده پويا منش 149737 25% تخفیف
41 رضا صالحيان 150180 25% تخفیف
42 محمد رضا مهرگان 150627 25% تخفیف
43 سعيد بيات 151066 25% تخفیف
44 ناهيد مرداني 151510 25% تخفیف
45 مهري سلطاني 151949 25% تخفیف
46 سمانه محمدنيا 152384 25% تخفیف
47 امين سليماني 152837 25% تخفیف
48 عليرضا شجاعي 153272 25% تخفیف
49 مهرنوش قاسمي 153701 25% تخفیف
50 رحمت الله کرمي 154129 25% تخفیف
51 سپيده نوين 154564 25% تخفیف
52 معصومه قلي زاده 155002 25% تخفیف
53 محمد تقي شيرزاد 155441 25% تخفیف
54 پيمان محمدي 155871 25% تخفیف
55 محمد رضا قلي زاده 156338 25% تخفیف
56 حسين يوسفي 156777 25% تخفیف
57 سيدمهدي موسوي 157217 25% تخفیف
58 حسين بلوکات 157654 25% تخفیف
59 انسيه صفري 158088 25% تخفیف
60 عباس قنبري 158532 25% تخفیف
61 هادي مختاري 158980 25% تخفیف
62 سمانه محمودي 159421 25% تخفیف
63 سعيد تقوي 159892 25% تخفیف
64 مصطفي عليزاده 160339 25% تخفیف
65 کيومرث شاه حسيني آسيايي 160783 25% تخفیف
66 نويد حيدري 161213 25% تخفیف
67 ميلاد بيرامي 161642 25% تخفیف
68 مهين سفر زاده 162076 25% تخفیف
69 فرشته يغمايي 162523 25% تخفیف
70 عباس عسگري پور 162954 25% تخفیف
71 عباسعلي رضايي 163389 25% تخفیف
72 جمشيد زارع 163829 25% تخفیف
73 رضا شفيعي 164264 25% تخفیف
74 ولي الله مسلم 164694 25% تخفیف
75 مهرداد عندليب 165138 25% تخفیف
76 محمدرضا محمدي 165568 25% تخفیف
77 معصومه شهبازيان 166002 25% تخفیف
78 رقيه جنکي 166448 25% تخفیف
79 ميثم لاکي زاده 166886 25% تخفیف
80 امير قاسمي 167304 25% تخفیف
81 رحيم جعفري 167747 25% تخفیف
82 محمد اخلاقي قاشقاي 168179 25% تخفیف
83 امير صفري 168621 25% تخفیف
84 سحر عبدلله زاده 169048 25% تخفیف
85 خيراله مهاجري 169468 25% تخفیف
86 اسماعيل مجيدي 169902 25% تخفیف
87 ماهان روهمي طارمسري 170329 25% تخفیف
88 قنبر سراني 170747 25% تخفیف
89 محسن قاسمي 171167 25% تخفیف
90 محمد اشتياقي 171590 25% تخفیف
91 علي جديدي 172009 25% تخفیف
92 مهدي مهاجري 172429 25% تخفیف
93 علي اصغر جاورتني 172858 25% تخفیف
94 زهرا امرايي 173285 25% تخفیف
95 حسين مافي 130371 25% تخفیف
96 حسين تريان 130795 25% تخفیف
97 عليرضا خدابخشيان 131236 25% تخفیف
98 مينا خالقي 131679 25% تخفیف
99 اسماعيل ترکاشوند 132116 25% تخفیف
ردیف نام نام خانوادگی شماره فاکتور جایزه
1 علي مرزو 134105 50% تخفیف
2 هادي اکبري 138970 50% تخفیف
3 سيد محمود ميرناصر 143835 50% تخفیف
4 محمد جمشيدي 148705 50% تخفیف
5 مجيد آقاسي 153534 50% تخفیف
6 اسماعيل کاري 158357 50% تخفیف
7 اکبر شمس الهي 163215 50% تخفیف
8 روشنک غريقي 168008 50% تخفیف
9 مجيد غياثي 172690 50% تخفیف
ردیف نام نام خانوادگی شماره فاکتور جایزه
1 قاسم مصداقي 138575 100% تخفیف
2 ستايش شيخي 143430 100% تخفیف
3 حامد نادري ساماني 148298 100% تخفیف
4 محمد پرنلو 153136 100% تخفیف
5 علي محمد حاضري 157957 100% تخفیف
6 ميلاد محمدنژاد 162821 100% تخفیف
7 علي مباشر اميني 172304 100% تخفیف
8 حسين اخباري 133717 100% تخفیف
9 شرکت هواپيمايي کاسپين 167611 100% تخفیف