بـه فروشــگــــاه شهـــرفـــرش خــوش آمدیـــــد !
شرایط عمومی خرید قسطی

 • حضور صاحب چک به همراه کارت ملی و دسته چک طرح صیاد

 • عدم داشتن چک برگشتی

 • تعداد چک ها معادل تعداد ماه های اقساط می باشد(در صورت عدم ارایه مدارک شغلی دربافت چک با مبلغ بالاتر از 20،000،000 ریال امکان پذیر نیست،).

 • مشتریان فرش دستبافت امکان انتخاب حالت 24 ماهه را ندارند.

انواع حالت های پرداخت قسط

 • حالت 6 ماهه 20 درصد پیش پرداخت

 • حالت 12 ماهه 20 درصد پیش پرداخت

 • (با قیمت 24 ماهه)حالت 15 ماهه بدون پیش پرداخت

 • حالت 24 ماهه 20 درصد پیش پرداخت

شرایط اختصاصی خرید قسطی

اقساط کارمندان محترم شهرداری تهران

اقساط کارمندان محترم دانشگاه امیرکبیر

اقساط کارمندان محترم صدا و سیما

اقساط کارمندان محترم بانک سامان

اقساط کارمندان محترم دانشگاه شهید بهشتی

اقساط کارمندان محترم دانشگاه خوارزمی

مدارک شغلی لازم

 • کارمندان:

  ارائه آخرین فیش حقوقی مهر شده، حکم کارگزینی، کارت پرسنلی یا معرفی نامه مهمور به مهر محل کار

 • بازنشستگان:

  ارائه آخرین فیش حقوقی مهر شده، حکم کارگزینی، کارت پرسنلی یا معرفی نامه مهمور به مهر محل کار

 • کسبه:

  جواز کسب دارای آدرس و تاریخ اعتبار