شهر‌وند شهرفرش شوید
قوانین باشگاه مشتریات شهر فرش

قوانین باشگاه مشتریان

مبنای باشگاه مشتریان امتیاز میباشد ، که طبق جدول ذیل امتیاز مشتریان محاسبه شده ، از امتیاز بدست آمده سطح خدمات (طبق جدول ذیل) مشخص میگردد و خدمات مربوط به آن سطح به مشتری تقدیم میگردد . لازم به ذکر است خدمات هر سطح پس از استفاده در سیستم غیر فعال میگردد و در صورت استفاده نکردن تا یکسال در سیستم باقی می ماند و در مراجعات بعدی به مشتری ارائه میگردد . اما امتیاز محاسبه شده حتی بعد از استفاده از تمامی خدمات در سیستم باقی مانده و با امتیاز خرید های آینده تجمیع شده و بدین ترتیب مشتریان در سطوح بالاتر قرار میگیرند . اعتبار هر خدمت/هدیه از زمان صدور فاکتور به مدت یکسال میباشد و در صورتی که رسید خدمات جهت استفاده چاپ گردد فقط تا 10 روز معتبر خواهد بود و بعد از آن فاقد اعتبار میباشد . طبق آیین نامه ، باشگاه مشتریان مجاز به بازنگری و یا تغییر خدمات در بازه های شش ماهه میباشد که در این صورت خدمات جایگزین به مشتریان ارائه خواهد شد به طور مثال اگر در زمان خرید به مشتری هدیه لکه بر فرش معرفی شده باشد و بعد از شش ماه هدیه لکه بر مبلمان جایگزین شده باشد در صورتی که مشتری هدیه خود را دریافت نکرده باشد لکه بر مبلمان ارائه خواهد شد .

چگونگی محاسبه امتیازات

امتیاز

به ازای هربار مراجعه و خرید از شهر فرش

10 امتیاز

به ازای هر، 1 میلیون تومان خرید فرش ماشینی

50 امتیاز

به ازای هر، 5/2 میلیون تومان خرید فرش دستبافت و تابلو فرش

50 امتیاز

ثبت نام در باشگاه مشتریان

10 امتیاز

شرکت در نظر سنجی

20 امتیاز

سطوح باشگاه مشتریان

حداقل امتیاز

سطح VIP

2500 امتیاز

سطح طلایی

1000 امتیاز

سطح نقره ای

500 امتیاز

سطح برنزی

200 امتیاز

سطح پایه

50 امتیاز


سطوح باشگاه مشتریان به همراه خدمات

سطوح باشگاه مشتریان به همراه خدمات

سطح VIP

کارت خرید 5 میلیون ریالی

کارشناس اختصاصی

قالیشویی

لکه بر

چیدمان مجازی

قرعه کشی طلایی

بن پذیرایی 30 هزار تومانی

برگشت رایگان

سطح طلایی

کارشناس اختصاصی

قالیشویی

لکه بر

چیدمان مجازی

قرعه کشی طلایی

بن پذیرایی 30 هزار تومانی

برگشت رایگان


 
 

سطح نقره ای

قالیشویی

لکه بر

چیدمان مجازی

قرعه کشی نقره ای

بن پذیرایی 30 هزار تومانی

برگشت رایگان

سطح برنزی

چیدمان مجازی

قرعه کشی برنزی

بن پذیرایی 30 هزار تومانی

برگشت رایگان

سطح پایه

بن پذیرایی 15 هزار تومانی

برگشت رایگانورودعبارت داخل تصویر را وارد کنید